Adatkezelési szabályzat

 

Jelen dokumentum az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban GDPR) és a hazai jogszabálynak (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény, a továbbiakban Info tv) megfelelő tájékoztatást.

 

I. Az adatkezelés célja

Szabó Zsuzsanna Beatrix EV (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a vele kapcsolatba lépők személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a kezelt személyes adatait.

 

II. Adatkezelők adatai

Az adatkezelő adatai:

Szabó Zsuzsanna Beatrix (egyéni vállalkozó).

cím: 73084 Salach (Németország), Grundstraße 3.

adószám: megigényelve

Az adatkezelő elérhetősége: +36 30 434 6675, eletviragszerek@gmail.com, eletviragszappan@gmail.com

 

Adatfeldolgozók

Számlavezető bank: Kreissparkasse Reutlingen

 

Tárhelyszolgáltató

DotRoll Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

 

III. Adatkezeléssel kapcsolatos információk

1. Üzenetküldés, rendelés, megkeresés weboldalon keresztül

A http://eletviragszappan.wixsite.com/kezdolap -on található Kapcsolat ablakban kötelezően beírandó név, emailcím, és az "Elolvastam és elfogadom az Adatkezelési szabályzatot" kijelentésre válasz (Pl. OK, vagy IGEN) megadásával lehet üzenetet továbbítani az Adatkezelőnek. Az adatok azért szükségesek, hogy a választ el tudjuk juttatni a feladóhoz. A név lehet fiktív is. A beérkezett üzenetet addig tároljuk a gmail felületén, amíg

 • a rendelés le nem zárul

 • a feltett kérdésre kielégítő választ nem adunk

 • a beszélgetés le nem zárul

 • a feladó/vevő engedi, vagyis meg nem kér rá a fenti események előtt

 

2. Üzenetküldés, rendelés, megkeresés direkt e-mailcímen keresztül

Üzenetet közvetlenül az eletviragszerek@gmail.com és eletviragszappan@gmail.com címekre küldhet. Amennyiben ezeken a felületeken történik a feladó személyes adatainak megküldése, a levelezést a szállítást követő napon töröljük a rendszerből, vagyis a gmail felületéről. Minden más esetben a III./1. pontban felsoroltak lépnek életbe.

 

3. Üzenetküldés, rendelés, megkeresés facebook oldalon keresztül üzenetben

Közvetlen üzenetet bármilyen facebook-profil használatával a www.facebook.com/eletviragszerek facebook oldalra küldhet rendelés, üzenetküldés, megkeresés céljával. Amennyiben ezeken a felületeken történik a feladó személyes adatainak megküldése, a levelezést a szállítást követő napon archiváljuk.

 

IV. Adatfeldolgozási információk

Személyes adatokat a vásárlásokkal kapcsolatban kérünk a vásárlóktól és továbbítjuk az egyéb kiegészítő, külső szolgáltatást végzők felé a következő tevékenységekhez:

 

1. Szállítás

a. Elektronikus adattovábbítás

A szállítást a következő vállalkozás végzi, akinek továbbítjuk a tevékenység (szállítás) elvégzéséhez szükséges személyes adatokat az ő saját elektronikus felületükön keresztül

 • Foxpost

A Foxpost a következő személyes adatokat kéri felvinni a rendszerükbe a tevékenység elvégzéséhez:

 • címzett neve

 • címzett telefonszáma

 • címzett e-mailcíme

 • címzett címe, amennyiben házhoz szállítást igényelt a vevő

b. Papír alapú adattovábbítás

 • Magyar Posta

A Magyar Posta a következő személyes adatokat kéri feltüntetni a csomagon/levélen a tevékenység elvégzéséhez:

 • címzett neve

 • címzett címe

 

2. Számlakiállítás

A számlák kiállítása papír alapon történik. A számla kiállításához a következő személyes adatokat tüntetjük fel és továbbítjuk a másodpéldányokat a könyvelőnknek további feldolgozásra:

 • vevő neve

 • vevő címe

A Magyarországon érvényben lévő adótörtvények miatt II./2. esetben a személyes adatok törlése utólag sem lehetséges.

 

3. Adatrögzítés

A megvásárolt tételek rögzítésre kerülnek papír alapon, melyhez a vevő nevét kapcsoljuk, hogy a későbbiekben visszakereshető legyen a korábbi vásárlás.

 

V. Adattárolás

1. Helye és módja

Minden olyan dokumentum, mely a vevők személyes adatait tartalmazza, csak papír alapon kerül rögzítésre. (Lasd II./2. és II./3.pontban) A dokumentumok nagy gondossággal a vállalkozás telephelyén, harmadik fél számára nem hozzáférhető módon vannak tárolva. Kivételt képez ez alól a II./2. pontban írt eset, mely szerint évente egyszer átadásra kerül minden lekönyvelendő számla a rendszeres adóbevallás miatt.

 

2. Ideje

A szigorú számadású bizonylatok megőrzési ideje szerinti adatmegőrzés van érvényben.

 

VI. Jogorvoslat

Bármikor kapcsolatba léphet az Életvirág Szerek készítőjével a fentiekben említett kapcsolattartási módokon az alábbi jogai gyakorlása érdekében.

 • Joga van az adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni (hozzáférési jog GDPR 15.cikk, Info tv. 15par.)

 • Joga van a pontatlan adatok helyesbítését vagy a pontatlan adatok kijavítását kérni (helyesbítéshez való jog GDPR 16.cikk, Info tv. 17par.)

 • Joga van a személyes adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz, ha a személyes adatai nyilvánosságra kerültek, törlés iránti kérelmét más adatkezelők részére is továbbítsák (törléshez való jog GDPR 17.cikk, Info tv. 17par. (2)bek.)

 • Joga van kérni az adatkezelés korlátozását (adatkezelés korlátozásához való jog GDPR 18.cikk)

 • Joga van az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére (adathordozhatósághoz való jog GDPR 20.cikk)

 • Joga van az adatkezelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog GDPR 21.cikk, Info tv. 21.par.)

 • Joga van a hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél a hozzájárulásának bármikori visszavonására. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja (hozzájárulás visszavonásához való jog GDPR 7.cikk, (3)bek.)

 • Joga van a felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog GDPR 77.cikk)

 

A jogszabályi változások miatt szükség lehet a fenti adatvédelmi tájékoztató megváltoztatására. Ez esetben a tájékoztató ugyanitt olvasható lesz a változásokról. Amennyiben a módosítások befolyásolják a feldolgozást, szükség esetén hozzájárulást kérünk.